Kategoriler
hata çözümü

Caffe’de draw_net.py AttributeError: object has no attribute ‘_values’ hatası çözümü

Caffe’de ağınızı görsel olarak aşağıdaki komut ile çizdirmek istediğinizde,

AttributeError: ‘google.protobuf.pyext._message.RepeatedScalarConta’ object has no attribute ‘_values’ hatası ile karşılaşanlar için çözüm olarak; caffe-master içerisinde python/caffe/draw.py python dosyasında 94,96,98,107,109,111 satırlarını aşağıdaki şekilde düzenleyiniz.

Değişiklik sonrası hatasız çalışacaktır. Kaynak: https://github.com/BVLC/caffe/issues/5375 https://github.com/BVLC/caffe/issues/3698#issuecomment-258759498